RESEARCH AND DEVELOPMENT研究開発

技術情報・実績

技術情報

公開特許件数
(2020-2022年)

33

学会発表数
(2020-2022年)

8

論文投稿数
(2020-2022年)

8

論文投稿数
(2001年以降英文誌)

50

公開特許件数
(2019-2021年)

33

学会発表数
(2020-2022年)

8

論文投稿数
(2020-2022年)

8

論文投稿数
(2001年以降英文誌)

50

公開特許件数
(2019-2021年)

33

学会発表数
(2020-2022年)

8

論文投稿数
(2020-2022年)

8

論文投稿数
(2001年以降英文誌)

50

受賞歴

論文リスト

 • 論文・雑誌リスト(英文)
 • 論文・雑誌リスト(和文)
 • 学会発表リスト
著者
Eri Kokubo, Hirofumi Sonoki, Kenta Aizawa, Hiroki Takagi, Masayasu Takada, Ayako Ito, Yuki Nakazato, Yasuhiro Takeda, Kazuhiro Miyaji
掲載雑誌
Journal of Applied Glycoscience
巻,号,ページ(発行年)
69(3), 57-63 (2022)
著者
Takumi Nishida, Ryoma Yokoyama, Yuto Kubohira, Yuki Maeda, Toru Takeo, Naomi Nakagata, Hiroki Takagi, Kandai Ishikura, Kazunori Yanagihara, Shogo Misumi, Naoki Kishimoto, Yoichi Ishitsuka, Yuki Kondo, Tetsumi Irie, Minami Soga, Takumi Era, Risako Onodera, Taishi Higashi, and Keiichi Motoyama
掲載雑誌
ACS Applied Bio Materials
巻,号,ページ(発行年)
5,5, 2377-2388 (2022)
著者
K. Ichimura, M. Takada, K. Ogawa
掲載雑誌
Scientia Horticulturac
巻,号,ページ(発行年)
291, 110565 (2022)
著者
A. Horinouchi, H. Hirai, R. Hirano, S. Kurihara, H. Takagi, K. Matsumoto
掲載雑誌
Journal of Functional Foods
巻,号,ページ(発行年)
87: 104759(2021)
著者
Kandai Ishikura, Kazunori Yanagihara, Hiroki Takagi
掲載雑誌
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
巻,号,ページ(発行年)
101, 91-99 (2021)
著者
K. Aizawa, H. Takagi, E. Kokubo, M. Takada
掲載雑誌
Journal of Applied Glycoscience
巻,号,ページ(発行年)
68, 53–61 (2021)
著者
Yuya Kuritani, Kohei Sato, Hideo Dohra, Seiichiro Umemura, Motomitsu Kitaoka, Shinya Fushinobu, and Nobuyuki Yoshida
掲載雑誌
Scientific Reports
巻,号,ページ(発行年)
10,1,(2020)
著者
Ryoma Yokoyama, Toru Taharabaru, Takumi Nishida, Yoshitaka Ohno, Yuki Maeda, Masahiro Sato, Kandai Ishikura, Kazunori Yanagihara, Hiroki Takagi, Teruya Nakamura, Shingo Ito, Sumio Ohtsuki, Hidetoshi Arima, Risako Onodera, Taishi Higashi, Keiichi Motoyama
掲載雑誌
Journal of Controlled Release
巻,号,ページ(発行年)
328, 722-735 (2020)
著者
Yuichi Nishimura, Manato Suda, Mai Kuroha, Hirokazu Kobayashi, Kiyotaka Nakajima, Atsushi Fukuoka
掲載雑誌
Carbohydrate Research
巻,号,ページ(発行年)
486, 107826 (2019)
著者
Wataru Saburi, Suzuka Sato Saki Hashiguchi Hirohiko Muto Takahisa Iizuka and Haruhide Mori
掲載雑誌
Applied Microbiology and Biotechnology
巻,号,ページ(発行年)
103(16), 6559-6570 (2019)
著者
Shintaro Iwazaki, Hirokazu Hirai, Norihisa Hamaguchi, Nobuyuki Yoshida
掲載雑誌
Scientific Reports
巻,号,ページ(発行年)
8, 4066 (2018)
著者
Hiroshi Hara, Shunsuke Kume, Takahisa Iizuka, Yoshinori Fujimoto, Atsuo Kimura
掲載雑誌
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
巻,号,ページ(発行年)
82(4), 629-635 (2018)
著者
Hiroki Takagi, Akiko kubo, Mei inoue, Makoto nakaya, Shiho Suzuki and Shinichi Kitamura
掲載雑誌
Food Science and Technology Research
巻,号,ページ(発行年)
24(2), 363–368 (2018)
著者
Hiroki Takagi, Shiho Suzuki, and Shinichi Kitamura
掲載雑誌
Starch - Stärke
巻,号,ページ(発行年)
71: 1700301 (2018)
 • 水溶性食物繊維
 • 生理機能

Effect of Resistant Glucan on Bowel Movements in Healthy Subjects-A Randamized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group Trial-

著者
Norihisa Hamaguchi, Hirokazu Hirai, Sumio Kondo, Seiichiro Umemura, Toru Kimura
掲載雑誌
Japanese Pharmacology & Therapeitics
巻,号,ページ(発行年)
45, 12, 1935-1945 (2017)
著者
Takashi Kondo, Kei Handa, Tomomi Genda, Shingo Hino, Norihisa Hamaguchi, Tatsuya Morita
掲載雑誌
The Journal of Nutrition
巻,号,ページ(発行年)
147, 3, 330-336 (2017)
 • 水溶性食物繊維
 • 生理機能

Resistant Glucan Mixture Improves Laxation, Has a prebiotic Effect, and Reduces Cecal Putrefactive Products in Rats

著者
Hiroyuki Bito, Norihisa Hamaguchi
掲載雑誌
Japanese Pharmacology & Therapeitics
巻,号,ページ(発行年)
45, 10, 1629-1636 (2017)
著者
Hiroki Takagi, Shiho Suzuki, Guray Akdogan and Shinichi Kitamura
掲載雑誌
Starch - Stärke
巻,号,ページ(発行年)
69: 1600374 (2017)
著者
Hirotsu T, Higashi T, Abu Hashim II, Misumi S, Wada K, Motoyama K, Arima H
掲載雑誌
Molecular Pharmaceutics
巻,号,ページ(発行年)
14(2), 368-376 (2017)
著者
Hiroyuki Bito, Norihisa Hamaguchi, Hirokazu Hirai, Koichi Ogawa
掲載雑誌
The Journal of Toxicological Sciences
巻,号,ページ(発行年)
41, 1, 33-44 (2016)
著者
Norihisa Hamaguchi, Hirokazu Hirai, Hiroyuki Bito, Koichi Ogawa
掲載雑誌
Journal of Nutritional Science and Vitaminology
巻,号,ページ(発行年)
62, 62-66 (2016)
著者
Sadako Nakamura, Kenichi Tanabe, Shigeki Morita, Norihisa Hamaguchi, Fumio Shimura and Tsuneyuki Oku
掲載雑誌
Nutrition & Metabolism
巻,号,ページ(発行年)
13, 13 (2016)
著者
Anraku M, Iohara D, Wada K, Taguchi K, Maruyama T, Otagiri M, Uekama K, Hirayama F
掲載雑誌
Journal of Pharmacy and Pharmacology
巻,号,ページ(発行年)
68(5) 608-14, (2016)
著者
Norihisa Hamaguchi, Hirokazu Hirai, Kenta Aizawa, Masayasu Takada
掲載雑誌
Journal of Applied Glycoscience
巻,号,ページ(発行年)
62, 7-13 (2015)
著者
Tsuneyuki Oku, Kenichi Tanabe, Shigeki Morita, Norihisa Hamaguchi, Fumio Shimura and Sadako Nakamura
掲載雑誌
British Journal of Nutrition
巻,号,ページ(発行年)
114, 1028, 1550-1559 (2015)
著者
Hayashida K, Higashi T, Kono D, Motoyama K, Wada K, Arima H
掲載雑誌
The Beilstein Journal of Organic Chemistry
巻,号,ページ(発行年)
25(10), 2756-64 (2014)
著者
Matsuo M, Shraishi K, Wada K, Ishitsuka Y, Doi H, Maeda M, Mizoguchi T, Eto J
掲載雑誌
Molecular Genetics and Metabolism Reports
巻,号,ページ(発行年)
17(1), 391-400 (2014)
著者
Shen X, Saburi W, Gai ZQ, Komoda K, Yu J, Ojima-Kato T, Kido Y, Matsui H, Mori H, Yao M
掲載雑誌
Acta Crystallographica
巻,号,ページ(発行年)
70(Pt 4), 464-466 (2014)
著者
Ojima T, Saburi W, Yamamoto T, Mori H, Matsui H
掲載雑誌
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
巻,号,ページ(発行年)
77(1), 189-193 (2013)
著者
Teruyo Ojima, Kenta Aizawa, Wataru Saburi, Takeshi Yamamoto
掲載雑誌
Carbohydrate Research
巻,号,ページ(発行年)
354, 59-64 (2012)
著者
Ojima T, Saburi W, Yamamoto T, Kudo T
掲載雑誌
Applied and Environmental Microbiology
巻,号,ページ(発行年)
78(60), 1836-45 (2012)
著者
Ojima T, Saburi W, Sato H, Yamamoto T, Mori H, Matsui H
掲載雑誌
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
巻,号,ページ(発行年)
75(11), 2162-2168 (2011)
著者
W. Saburi, Y. Kamimura-Saburi, T. Iizuka, T. Yamamoto, M. Takada
掲載雑誌
Journal of Applied Glycoscience
巻,号,ページ(発行年)
57(4), 231-237 (2010)
著者
Y. Nakagawa, W. Saburi, T. Yamamoto, M. Takada, K. Ogawa, M. Yamamoto, Y. Hatada, N. Nakamura and K. Horikoshi
掲載雑誌
Journal of Applied Glycoscience
巻,号,ページ(発行年)
57(2), 121-129 (2010)
著者
Saburi W, Yamamoto T, Taguchi H, Hamada S, Matsui H
掲載雑誌
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
巻,号,ページ(発行年)
74(8), 1736-7 (2010)
著者
Y. Fujimoto, T. Hattori, S. Uno, T. Murata, T. Usui
掲載雑誌
Carbohydrate Research
巻,号,ページ(発行年)
344, 8, 972-978 (2009)
著者
Nakagawa Y, Saburi W, Takada M, Hatada Y, Horikoshi K
掲載雑誌
Biochimica et Biophysica Acta
巻,号,ページ(発行年)
1784(12), 2004-2011 (2008)
著者
Tatsuya Morita, Yusuke Ito, Ian Lewis Brown, Ryuichi Ando, Shuhachi Kiriyama
掲載雑誌
Journal of AOAC International
巻,号,ページ(発行年)
90, 6, 1628-1634 (2007)
著者
M. Takada
掲載雑誌
Journal of Applied Glycoscience
巻,号,ページ(発行年)
54, 55-61 (2007)
著者
Nakagawa Y., Takada M., Ogawa K., HayadaY. Horikoshi K
掲載雑誌
The Journal of Biochemistry
巻,号,ページ(発行年)
140, 329-336 (2006)
著者
Y. Hidaka, Y. Hatada, M. Akita, M. Yoshida, N. Nakamura, M. Takada, T. Nakakuki, S. Ito, K. Horikoshi
掲載雑誌
Enzyme and Microbial Technology
巻,号,ページ(発行年)
37, 185-194 (2005)
著者
Ogawa K, Takeuchi M, Nakamura N
掲載雑誌
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
巻,号,ページ(発行年)
69(1), 19-25 (2005)
著者
Kenji Saito, Tsuyoshi Ito, Takashi Kuribayashi, Kazumi Mochida, Teruo Nakakuki, Masaru Shibata, Masayoshi Sugawara
掲載雑誌
Starch - Stärke
巻,号,ページ(発行年)
53, 9, 424-430 (2001)
著者
M. Takada and K. Ogawa
掲載雑誌
Journal of Applied Glycoscience
巻,号,ページ(発行年)
51, 197-202 (2004)
著者
M. Akita, Y. Hatada, Y. Hidaka, Y. Ohta, M. Takada, Y. Nakagawa, K. Ogawa, T. Nakakuki, S. Ito, K. Horikoshi
掲載雑誌
Acta crystallographica
巻,号,ページ(発行年)
D60, 586–587(2004)
著者
S. Hayashi, K. Yagi, T. Ishikawa, M. Kawasaki, T. Asai, J. Picone, C.Turnbull, J. Hiratake, K. Sakata, M. Takada, K. Ogawa and N. Watanabe
掲載雑誌
Tetrahedron
巻,号,ページ(発行年)
60(33), 7005-7013 (2004)
著者
Yamamoto T, Unno T, Watanabe Y, Yamamoto M, Okuyama M, Mori H, Chiba S, Kimura A
掲載雑誌
Biochimica et Biophysica Acta
巻,号,ページ(発行年)
1700(2), 189-198 (2004)
著者
M. Takada, Y. Nakagawa, and M.Yamamoto
掲載雑誌
The Journal of Biochemistry
巻,号,ページ(発行年)
133(3), 317-324 (2003)
著者
K. Inoue, J. Hiratake, M. Mizutani, M. Takada, M. Yamamoto, K. Sakata
掲載雑誌
Carbohydrate Research
巻,号,ページ(発行年)
338, 14, 1477-1490 (2003)
著者
Y. Nakagawa, M. Takada, T. Unno, and M. Yamamoto
掲載雑誌
Journal of Applied Glycoscience
巻,号,ページ(発行年)
50(2), 289-290 (2003)
著者
Takahashi K, Nakakuki T
掲載雑誌
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
巻,号,ページ(発行年)
67(9), 1993-1995 (2003)
著者
A. Murai, K. Iwamura, M. Takada, K. Ogawa, T. Usui and J. Okumura
掲載雑誌
Life Sciences
巻,号,ページ(発行年)
71(12), 1405-1415 (2002)

View More

 • 用途

オリゴ糖による果汁感向上効果

著者
金井美生夏
掲載雑誌
月刊フードケミカル
巻,号,ページ(発行年)
454, 2, 30-33 (2023)
 • 水溶性食物繊維
 • バイオマス
 • 製法
著者
西村祐一
掲載雑誌
応用糖質科学
巻,号,ページ(発行年)
10, 3, 154-159 (2020)
 • 水溶性食物繊維
 • 用途

難消化性グルカンの食品における有用性

著者
濱口徳寿
掲載雑誌
月刊フードケミカル
巻,号,ページ(発行年)
36, 7, 35-39 (2020)
 • でん粉
 • 用途

油脂加工でん粉の特性と利用技術

著者
今泉茜
掲載雑誌
月刊フードケミカル
巻,号,ページ(発行年)
415, 11, 29-32 (2019)
 • でん粉
 • 用途

油脂加工でん粉のアプリケーション開発

著者
小川雄右
掲載雑誌
食品と開発
巻,号,ページ(発行年)
54, 12, 8-10 (2019)
著者
濱口徳寿、 平井宏和、 尾藤寛之
掲載雑誌
化学と生物
巻,号,ページ(発行年)
56, 6, 432-437 (2018)
 • 水溶性食物繊維
 • 性質

新規水溶性食物繊維素材「難消化性グルカン」の特性と用途

著者
平井宏和
掲載雑誌
砂糖類・でん粉情報
巻,号,ページ(発行年)
5月号, 52-57 (2017)
 • 水溶性食物繊維
 • 生理機能

難消化性グルカンによる食後血糖上昇に及ぼす影響―無作為化二重盲検プラセボ対照クロスオーバー試験―

著者
平井宏和、濱口徳寿、尾藤寛之、須田真人、佐藤工、木村亨、小川浩一
掲載雑誌
薬理と治療
巻,号,ページ(発行年)
44, 10, 1455-1462 (2016)
 • 水溶性食物繊維
 • 用途

新素材「フィットファイバー#80」について ~利用しやすい水溶性食物繊維 難消化性グルカン~

著者
尾藤寛之
掲載雑誌
月刊フードケミカル
巻,号,ページ(発行年)
5月号 (2016)
 • 用途

糖鎖の新機能開発・応用ハンドブック~創薬・医療から食品開発まで~

著者
藤本佳則
掲載雑誌
NTS
巻,号,ページ(発行年)
613, 615, 617, 618 (2015)
 • 用途

機能性食品素材有効利用技術シリーズ オリゴ糖Ⅰ でん粉関連オリゴ糖「ゲンチオオリゴ糖、ニゲロオリゴ糖」

著者
藤本佳則
掲載雑誌
菓子・食品新素材技術センター
巻,号,ページ(発行年)
128-143, 144-159 (2015)
著者
安東竜一、影嶋富美、高田正保、中村保典、藤田直子
掲載雑誌
応用糖質科学
巻,号,ページ(発行年)
5, 3, 168-174(2015)
著者
安東竜一、影嶋富美、高口均、奥田茜、藤村岳史、相沢健太、高木洋平、高田正保、中村保典、藤田直子
掲載雑誌
応用糖質科学
巻,号,ページ(発行年)
3, 3, 213-221(2013)
 • でん粉
 • 用途

澱粉による食肉製品のおいしさ・品質向上

著者
五十嵐信人
掲載雑誌
月刊フードケミカル
巻,号,ページ(発行年)
335, 3, 36-39 (2013)
 • 用途

機能性糖質素材の開発と食品への応用Ⅱ「各種オリゴ糖の機能と飲食品への応用」

著者
藤本佳則
掲載雑誌
シーエムシー出版
巻,号,ページ(発行年)
34-43 (2013)
 • 用途

糖質について

著者
藤本佳則
掲載雑誌
ソフトドリンク技術資料
巻,号,ページ(発行年)
170, 2, 65-76 (2013)
 • シクロデキストリン
 • 製法

オリゴ糖の製法開発と食品への応用「シクロデキストリン、ニゲロオリゴ糖、ゲンチオオリゴ糖」

著者
和田幸樹、 中川佳紀、 藤本佳則
掲載雑誌
シーエムシー出版
巻,号,ページ(発行年)
43-55, 85-97 (2012)
 • 用途

清涼飲料におけるオリゴ糖の利用特性

著者
藤本佳則
掲載雑誌
ジャパンフードサイエンス
巻,号,ページ(発行年)
51, 3, 36-41(2012)
 • 用途

日食テイストオリゴ、日食ゲントース#45

著者
藤本佳則
掲載雑誌
ジャパンフードサイエンス
巻,号,ページ(発行年)
51, 11, 39 (2012)
 • 用途

糖質素材の機能と利用(第17回)ゲンチオオリゴ糖

著者
藤本佳則
掲載雑誌
食品と容器
巻,号,ページ(発行年)
53, 3, 152-156 (2012)
 • でん粉
 • 用途

幾つかの新しい加工澱粉

著者
田口俊久
掲載雑誌
食品と開発
巻,号,ページ(発行年)
47, 8, 7-9 (2012)
 • 用途

良くわかる食品新素材「シクロデキストリン、ゲンチオオリゴ糖、ニゲロオリゴ糖」

著者
中川佳紀、 佐分利亘、 上村由香里、 藤本佳則
掲載雑誌
食品化学新聞社
巻,号,ページ(発行年)
26-30, 38-46 (2011)
 • 製法

食品酵素化学の最新技術と応用Ⅱ「CGTaseとα‐グルコシダーゼの共反応による分岐グルカンの生成とその応用」

著者
藤本佳則、 佐分利亘
掲載雑誌
シーエムシー出版
巻,号,ページ(発行年)
192-202 (2011)
 • でん粉
 • 性質
 • 用途

油脂加工でん粉の特性と利用技術

著者
安東竜一
掲載雑誌
でん粉情報
巻,号,ページ(発行年)
46, 7, 14-16 (2011)
 • 用途

長鎖分岐オリゴ糖「日食ブランチオリゴ」および長鎖分岐メガロ糖「日食メガロトース」

著者
藤本佳則
掲載雑誌
月刊食品工場長
巻,号,ページ(発行年)
164, 12, 40-42 (2010)
 • 用途

苦味糖質の特性と利用

著者
藤本佳則
掲載雑誌
BIO INDUSTRY
巻,号,ページ(発行年)
26, 4, 68-71 (2009)
 • 用途

機能性オリゴ糖の特性と利用

著者
山本健、 藤本佳則
掲載雑誌
食品工業
巻,号,ページ(発行年)
52, 10, 33-40 (2009)
 • 用途

テイストオリゴの天然色素退職抑制効果

著者
藤本佳則
掲載雑誌
日本食品新素材協議会誌
巻,号,ページ(発行年)
12, 1, 31-33 (2009)
 • 製法

酵素応用の技術と市場 2009;第7章 グルコシダーゼによるニゲロシルグルコオリゴ糖の合成

著者
山本健、 藤本佳則、 山本幹男
掲載雑誌
シーエムシー出版
巻,号,ページ(発行年)
55-61 (2009)
 • でん粉
 • 用途

フライ食品をおいしくするバッター利用技術

著者
田口俊久
掲載雑誌
月刊フードケミカル
巻,号,ページ(発行年)
24, 4, 32-34 (2008)
 • でん粉
 • 性質
 • 用途

コーンスターチの特性と新加工・利用技術

著者
安東竜一
掲載雑誌
でん粉情報
巻,号,ページ(発行年)
5, 8, 1-7 (2008)
 • でん粉
 • 性質
 • 用途

コーンスターチの特性と新加工・利用技術

著者
安東竜一
掲載雑誌
月刊フードケミカル
巻,号,ページ(発行年)
23, 10, 19-22 (2007)
 • でん粉
 • 用途

難消化性澱粉を含有した食パンの便通改善効果

著者
安東竜一
掲載雑誌
日本食品新素材研究会誌
巻,号,ページ(発行年)
10, 2, 54-56 (2007)
 • 製法

ニゲロオリゴ糖の生産および新しい機能特性と利用

著者
山本健、 藤本佳則、 中久喜輝夫
掲載雑誌
FFIジャーナル
巻,号,ページ(発行年)
211, 10, 847-853 (2006)
 • 製法

α-グルコシダーゼによるニゲロシルグルコオリゴ糖の合成

著者
山本健、 藤本佳則、 山本幹男
掲載雑誌
BIO INDUSTRY
巻,号,ページ(発行年)
23, 10,59-65 (2006)
著者
持田和美、栗林喬、近藤妙子、伊藤剛、安東竜一、菅原正義
掲載雑誌
日本食物繊維学会誌
巻,号,ページ(発行年)
10, 2, 65-72 (2006)
 • でん粉
 • 用途

ユニークな食感をもたらす化工澱粉

著者
鈴木千景
掲載雑誌
月刊フードケミカル
巻,号,ページ(発行年)
244, 8, 34-37 (2005)
著者
海野剛裕、 中久喜輝夫、 藤本佳則、 岡田厳太郎、 貝沼征四郎、 合田敏尚
掲載雑誌
Journal of applied glycoscience
巻,号,ページ(発行年)
52, 1 , 59-64 (2005)
 • でん粉
 • 生理機能

健常人における湿熱処理ハイアミロースコーンスターチ添加パスタ摂取の糞便性状、糞便菌叢に及ぼす影響

著者
持田和美、伊藤剛、竹内政保、安東竜一、栗林喬、菅原正義
掲載雑誌
日本臨床栄養学会雑誌
巻,号,ページ(発行年)
27, 1, 18-23 (2005)
 • でん粉
 • 用途

澱粉の老化対策素材の開発とその応用

著者
藤本佳則
掲載雑誌
月刊フードケミカル
巻,号,ページ(発行年)
215, 19, 3,31-35 (2003)
 • でん粉
 • 製法
 • 用途

難消化性澱粉の開発と応用

著者
安東竜一
掲載雑誌
粉体と工業
巻,号,ページ(発行年)
35, 10, 55-64 (2003)
 • でん粉
 • 生理機能

プレパオイティクスとしてのレジスタントスターチの機能

著者
伊藤剛
掲載雑誌
FOOD Style 21
巻,号,ページ(発行年)
6, 9, 81-85 (2002)
 • でん粉
 • 生理機能

難消化性でん粉を配合した食パン摂取が健常成人女性の排便および便性状況に及ぼす影響

著者
中山榮子、陶明王、滝昭夫、竹内政保
掲載雑誌
日本臨床栄養学会雑誌
巻,号,ページ(発行年)
24. 1, 21-26 (2002)
 • 用途

機能性糖質による飲料の味および色の改善

著者
住吉秀幸、 藤本佳則
掲載雑誌
月刊フードケミカル
巻,号,ページ(発行年)
3, 36-41 (2001)
 • 用途

日食テイストオリゴの特性

著者
藤本佳則
掲載雑誌
ジャパンフードサイエンス
巻,号,ページ(発行年)
40, 1, 57-61 (2001)

View More

 • 酵素
 • 性質

好熱菌由来β-グルコシダーゼ/キシロシダーゼの機能解析

著者
中井夏穂、小川恵莉、石川涼一、柳原和典、高木宏基、磯野直人
掲載雑誌
日本応用糖質科学会中部支部岐阜講演会
巻,号,ページ(発行年)
2022年12月
 • 酵素
 • 性質

Caldicellulosiruptor bescii由来 GH30酵素の機能解析

著者
中井夏穂、小川恵莉、石川涼一、柳原和典、高木宏基、磯野直人
掲載雑誌
日本農芸化学会中部支部会(第193回)
巻,号,ページ(発行年)
2022年10月
 • シクロデキストリン
 • 生理機能

アルツハイマー病治療を企図したラクトース修飾シクロデキストリンの有用性評価

著者
本山敬一、横山龍馬、西田拓実、田原春徹、久保平悠斗、石倉幹大、柳原和典、高木宏基、小野寺理沙子、東大志
掲載雑誌
第38回シクロデキストリンシンポジウム
巻,号,ページ(発行年)
2022年9月
 • 用途

β結合したグルコースとフルクトースの二糖が腸内細菌のβ-グルコシダーゼ活性を向上させる

著者
山根健司、三輪智弘、相沢萌子、高木宏基
掲載雑誌
2022年度(第71回)日本応用糖質科学会 創立70周年記念大会
巻,号,ページ(発行年)
2022年8月
 • 微生物
 • 性質

好熱菌Bacillus smithii S-2701M株におけるレボグルコサン代謝の全容解明

著者
矢野真理絵、栗谷裕矢、佐藤浩平、道羅英夫、梅村征一郎、北岡本光、伏信進矢、吉田信行
掲載雑誌
日本農芸化学会2022年度京都大会
巻,号,ページ(発行年)
2022年3月
 • シクロデキストリン
 • 製法

活性炭を触媒として合成した糖修飾シクロデキストリンの性質

著者
石倉幹大、柳原和典、高木宏基
掲載雑誌
第37回シクロデキストリンシンポジウム
巻,号,ページ(発行年)
2021年9月
 • シクロデキストリン
 • 生理機能
 • 用途

アルツハイマー病治療を企図した血液脳関門透過型シクロデキストリン誘導体の有用性評価

著者
横山龍馬、西田拓実、田原春徹、石倉幹大、柳原和典、高木宏基、小野寺理沙子、東大志、本山敬一
掲載雑誌
第36回日本DDS学会学術集会
巻,号,ページ(発行年)
2020年8月
 • シクロデキストリン
 • 生理機能
 • 用途

アルツハイマー病治療薬としての脳移行性シクロデキストリン誘導体の可能性評価

著者
横山龍馬、西田拓実、田原春徹、石倉幹大、柳原和典、高木宏基、小野寺理沙子、東大志、本山敬一
掲載雑誌
日本薬剤学会第35年会
巻,号,ページ(発行年)
2020年5月
 • でん粉
 • 用途

新規でん粉由来材料/ポリオレフィン 複合材料の開発

著者
村松大輔、竹本紘基、重實大輔、高口均、木村亨
掲載雑誌
ポリマー材料フォーラム(第28回)
巻,号,ページ(発行年)
2019年11月
 • 製法

β-グルコシダーゼを利用したグルコース-フルクトース二糖の開発

著者
相沢健太、山根健司、高木宏基
掲載雑誌
日本応用糖質科学会2019年度大会(第68回)
巻,号,ページ(発行年)
2019年9月
 • 水溶性食物繊維
 • 生理機能

難消化性グルカンの腸管免疫に対する影響

著者
堀之内歩、平井宏和、尾藤寛之、高木宏基、松本健二
掲載雑誌
日本応用糖質科学会2019年度大会(第68回)
巻,号,ページ(発行年)
2019年9月
 • 水溶性食物繊維
 • 製法
 • 用途

苦味含有食物繊維素材の開発

著者
平井宏和、西村祐一、相沢健太、高木宏基
掲載雑誌
日本応用糖質科学会2019年度大会(第68回)
巻,号,ページ(発行年)
2019年9月
 • 水溶性食物繊維
 • バイオマス
 • 製法

活性炭触媒を利用した糖変換技術

著者
西村祐一
掲載雑誌
第8回応用糖質フレッシュシンポジウム
巻,号,ページ(発行年)
2019年9月
 • 水溶性食物繊維
 • 性質
 • 用途

食品分野における難消化性グルカンの応用

著者
平井宏和、高木宏基、高田正保
掲載雑誌
第20回日本食品工学会
巻,号,ページ(発行年)
2019年8月
 • 水溶性食物繊維
 • 性質
 • 用途

難消化性グルカンの皮膜形成能と造粒バインダー適性について

著者
黒羽真以、平井宏和、高木宏基
掲載雑誌
第66回日本食品科学工学会
巻,号,ページ(発行年)
2019年8月
 • でん粉
 • 用途

加工でん粉の特性と利用

著者
森本和樹
掲載雑誌
静岡県バイオテクノロジー研究会(平成31年度講演会)
巻,号,ページ(発行年)
2019年6月
 • 水溶性食物繊維
 • 生理機能
 • 性質

還元難消化性グルカン組成物の安全性評価と腸内細菌叢に与える影響

著者
梅村征一郎、平井宏和、高木宏基
掲載雑誌
応用糖質科学会中部支部会
巻,号,ページ(発行年)
2018年12月
 • シクロデキストリン
 • 用途

シクロデキストリンによるアムロジピンべシル酸塩の苦味抑制

著者
長谷川萌子、石倉幹大、柳原和典、高木宏基
掲載雑誌
第35回シクロデキストリンシンポジウム
巻,号,ページ(発行年)
2018年9月
 • シクロデキストリン
 • 製法

活性炭を触媒とした糖修飾シクロデキストリンの合成

著者
石倉幹大、柳原和典、高木宏基
掲載雑誌
第35回シクロデキストリンシンポジウム
巻,号,ページ(発行年)
2018年9月
 • 酵素
 • 性質

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MANNOSE 2-EPIMERASE

著者
Wataru Saburi, Suzuka Sato, Takahisa Iizuka, and Haruhide Mori
掲載雑誌
29th International Carbohydrate Symposium in 2018 (ICS 2018)
巻,号,ページ(発行年)
2018年7月
 • 酵素
 • 性質

無水糖を資化する好熱菌の生育特性

著者
岩﨑慎太郎、吉田信行、平井宏和、濱口徳寿
掲載雑誌
日本農芸化学会2018年度大会
巻,号,ページ(発行年)
2018年3月
 • 生理機能

Down-regulation of Cd14 expression in liver by ingestion of megalo-type isomaltoglucosaccharides might be prerequisite for amelioration of LPS-induced liver injury in rats

著者
Ga Hyun Joe, Takahisa Iizuka, Yoshinori Fujimoto, Atsuo Kimura, Hiroshi Hara, Satoshi Ishizuka
掲載雑誌
日本農芸化学会2018年度大会
巻,号,ページ(発行年)
2018年3月
 • 性質

Melioribacter roseus由来セロビオース2-エピメラーゼは単糖基質にも有意な活性を示す

著者
佐藤鈴佳、佐分利亘、飯塚貴久、森春英
掲載雑誌
日本農芸化学会2018年度大会
巻,号,ページ(発行年)
2018年3月
 • バイオマス
 • 製法

商用高濃度フルクトースシラップを基質とする、工業用活性炭を触媒としたヒドロキシメチルフルフラールの水中合成

著者
西村祐一、 濱口徳寿、 高木宏基、 小林広和、 中島清隆、 福岡淳
掲載雑誌
日本化学会2018年度大会
巻,号,ページ(発行年)
2018年3月
 • 生理機能

Megalo-type alpha-1,6-glucosaccharides enhance absorption of quercetin in short and long term in vivo rat examination

著者
Manami Oyama, Takahisa Iizuka, Yoshinori Fujimoto, Atsuo Kimura, Hiroshi Hara
掲載雑誌
8th International Conference on Polyphenols and Health 2017
巻,号,ページ(発行年)
2017年10月
 • 酵素
 • 性質

マンノース2-エピメラーゼの発見

著者
佐藤鈴佳、佐分利亘、飯塚貴久、藤本佳則、森春英
掲載雑誌
日本応用糖質科学会平成29年度大会(第66回)
巻,号,ページ(発行年)
2017年9月
 • 生理機能

小腸上皮バリア機能に対するアンカー型イソマルトメガロ糖の保護作用

著者
白戸しおり、 飯塚貴久、藤本佳則、舟根和美、 木村淳夫、原博
掲載雑誌
日本応用糖質科学会平成29年度大会(第66回)
巻,号,ページ(発行年)
2017年9月
 • 生理機能

Ingestion of megalo-type isomaltoglucosaccharides amelioraties lipopolysaccharide-induced acute liver injury in rats

著者
Ga-Hyun Joe, Takahisa Iizuka, Yoshinori Fujimoto, Atsuo Kimura, Hiroshi Hara, Satoshi Ishizuka
掲載雑誌
Experimental biology 2017
巻,号,ページ(発行年)
2017年4月
 • 水溶性食物繊維
 • 製法

活性炭触媒を利用した脱水縮合技術の開発と それを用いた難消化性グルカンの生産

著者
濱口徳寿、平井宏和、尾藤寛之、小川浩一、戸塚篤史
掲載雑誌
日本農芸化学会2017年度大会
巻,号,ページ(発行年)
2017年3月
 • 水溶性食物繊維
 • 製法

微生物を用いた 食物繊維の高純度化

著者
梅村征一郎、平井宏和、濱口徳寿、吉田信行、木村亨
掲載雑誌
日本農芸化学会2017年度大会
巻,号,ページ(発行年)
2017年3月
 • 生理機能

構造の異なるアンカー型イソマルトメガロ糖の 小腸上皮タイトジャンクション増強作用

著者
白戸しおり、飯塚貴久、藤本佳則、舟根和美、 Weeranuch Lang、 木村淳夫、原博
掲載雑誌
平成28年度 日本農芸化学会 北海道支部第2回講演会
巻,号,ページ(発行年)
2016年11月
 • 水溶性食物繊維
 • 生理機能

難消化性デキストリン類の糞便性状および腸内容物移動速度におよぼす効果

著者
近藤 位旨、稲葉 一穂、源田 知美、日野 真吾、濱口 徳寿、尾藤 寛之、森田 達也
掲載雑誌
日本食物繊維学会
巻,号,ページ(発行年)
2016年11月
 • 生理機能

イソマルトメガロ糖によるケルセチン吸収促進作用

著者
尾山真菜実、飯塚貴久、藤本佳則、Weeranuch Lang、 木村淳夫、 原博
掲載雑誌
日本応用糖質科学会平成28年度大会(第65回)
巻,号,ページ(発行年)
2016年9月
 • 生理機能

ケルセチンの吸収は中分子サイズのイソマルト糖(メガロ糖)により増加する

著者
尾山真菜実、飯塚貴久、藤本佳則、Weeranuch Lang、木村淳夫、原博
掲載雑誌
第10回日本ポリフェノール学会学術集会
巻,号,ページ(発行年)
2016年8月
 • 水溶性食物繊維
 • 生理機能

新規難消化性縮合糖であるマンナンはラット小腸ムチン分泌を促進する

著者
近藤位旨、稲葉一穂、日野真吾、濱口徳寿、西村祐一、尾藤寛之、森田達也
掲載雑誌
日本栄養・食糧学会(第70回)
巻,号,ページ(発行年)
2016年5月
 • 水溶性食物繊維
 • 生理機能

難消化性グルカン(水溶性食物繊維)の構造と機能性

著者
小川浩一
掲載雑誌
日本応用糖質学会中部支部会
巻,号,ページ(発行年)
2016年3月
 • 水溶性食物繊維
 • 生理機能

難消化性グルカン組成物の安全性評価と整腸作用

著者
平井宏和、尾藤寛之、濱口徳寿、山本敏寛、小川浩一
掲載雑誌
日本農芸化学会2016年度大会
巻,号,ページ(発行年)
2016年3月
 • 水溶性食物繊維
 • 製法

活性炭を触媒とする糖縮合反応のメカニズム解析

著者
濱口徳寿、西村祐一、平井宏和、山本敏寛、小川浩一、小林広和、福岡淳
掲載雑誌
日本農芸化学会2016年度大会
巻,号,ページ(発行年)
2016年3月
 • 用途

アンカー型イソマルトメガロ糖を用いたフラボノイドの可溶化とバイオアベイラビリティの向上

著者
今井裕介、 鈴木志保、木村淳夫、 飯塚貴久、 藤本佳則、 原博、北村進一
掲載雑誌
日本農芸化学会2016年度大会
巻,号,ページ(発行年)
2016年3月
 • 用途

イソマルトメガロ糖による難溶性フラボノイド等の可溶化剤

著者
原博、木村淳夫、石塚敏、北村進一、鈴木志保、舟根和美、藤本佳則、飯塚貴久、相沢健太
掲載雑誌
JST新技術説明会
巻,号,ページ(発行年)
2016年3月
 • 水溶性食物繊維
 • 用途

難消化性グルカン(水溶性食物繊維)の機能性

著者
尾藤寛之
掲載雑誌
食品新素材研究会
巻,号,ページ(発行年)
2016年2月
 • 水溶性食物繊維
 • 用途

難消化性グルカン(水溶性食物繊維)の機能性

著者
平井宏和
掲載雑誌
静岡県バイオテクノロジー研究会
巻,号,ページ(発行年)
2015年12月
 • でん粉
 • 性質
 • 用途

麺改良剤としてのアセチル化アジピン酸架橋タピオカの特性

著者
今泉茜、高口均、安東竜一、山本敏寛
掲載雑誌
日本食品工学会(第16回)
巻,号,ページ(発行年)
2015年8月
 • 水溶性食物繊維
 • 生理機能

Bioavailability and available energy of newly developed dietary fibre materials, resistant glucan and hydrogenated resistant glucan, in rats and humans.

著者
Sadako Nakamura, Kenichi Tanabe, Norihisa Hamaguchi, Fumio Shimura and Tsuneyuki Oku
掲載雑誌
Global Biotechnology Congress 2015
巻,号,ページ(発行年)
2015年7月
 • シクロデキストリン
 • 生理機能

Glucagon-like peputide-1 secretagogue action of Cyclodextrins

著者
Kazunori Yanagihara, Takanori Tsuda, Kouki Wada, Hiroki Takagi, Yoshinori Fujimoto
掲載雑誌
Joint Conference of the 8th Asian Cyclodextrin Conference (ACC) and the 32nd Cyclodextrin Symposium
巻,号,ページ(発行年)
2015年5月

View More